top of page

Between Earth and Sky

2012

פיסול בזכוכית חמה, נייר ומדיה משולבת.

היצורים האניגמטיים המפוסלים בעבודה זו, מורכבים מראש אנושי ומגוף של דג. אלה הם  יצורים סוריאליסטים, חסרי מין ברור, או אמירה ברורה. עולם פנימי ומורכב המשתקף דרך בטנם -  מציף חידה המבקשת מוצא,  אך אין  בנמצא  פתרון פשוט להבנת מהותם.  הבעת פניהם ייחודית והם שקופים וחשופים להתבוננות, אך באותו האופן הם בעלי הבעה סתומה וחסרת פשר.

ההתבוננות בעבודה מציבה אותנו בין שמים וארץ -  ואנו לא כאן ולא שם.

bottom of page